بیگانه در مقابل باتمن


پاسخ 1:

بتمن: جهنم؟ من کجا هستم ... * می رود برای پیاده روی در اطراف این ساختمان بزرگ *

Xenomorph: * از سقفی و زمین سقوط می کند. جیغ جیغ بتمن که دم خود را تکان می دهد *

بتمن: GOD DAMNIT! این یکی دیگر از مادران DOD مادر خدا F *** ING BATTLES HYPOTHICAL! دوست دارم واقعاً چگونه می توانم از این چیزهایی استفاده کنم که وقتی در آن اسیدکشی می کنند ، وقتی که سعی می کنم به استدلال یا شلیک کردن آن بپردازم یا هر چیز دیگری را امتحان کنم ، کشته ام؟

Xenomorph: این فقط یک شوخی دوست داشتنی lol * آغوش بتمن *

بتمن: واقعاً؟ متأسفم متشکرم فکر کردم این یک جنگ آزار دهنده * در آغوش گرفتن *

Xenomorph: LOL SCRUB شما فقط باید اعتراض کنید * باتمان ریپ را در نیمه *

بتمن: خدا اکنون من نمی توانم شب بخوابم