انسجام در مقابل انسجام
  

انسجام و انسجام ، خصوصیات زبانی است که در یک متن مطلوب است و به همین ترتیب برای کلیه دانش آموزانی که سعی در تسلط به یک زبان دارند ، مهم تلقی می شوند. این فقط آگاهی از این خصوصیات نیست بلکه استفاده از آنها در متنی است که مهارت مهمی را برای دانش آموزانی که یک زبان یاد می گیرند ، ایجاد می کند. بسیاری وجود دارند که فکر می کنند انسجام و انسجام مترادف هستند و می توانند به صورت متقابل مورد استفاده قرار گیرند. با این حال ، این مورد نیست و علیرغم تشابهاتی که در این مقاله در مورد آنها صحبت خواهیم شد تفاوت های ظریف وجود دارد.

انسجام

کلیه ابزارهای زبانی که برای تهیه پیوندها و کمک به اتصال یک قسمت از جمله استفاده می شوند ، در دستیابی به انسجام در متن مهم هستند. تعریف انسجام دشوار است اما می توان آن را به عنوان جملات كوچك اضافه كرد تا متن متنی را بسازد ، همانطور كه ​​در مورد بسیاری از قطعات مختلف كه در كنار هم قرار می گیرند ، برای ایجاد یك اره منبت کاری اره مویی است. برای یک نویسنده ، بهتر است از متن شروع کنیم که خواننده از قبل با آن آشنا شده است تا یک قطعه را به هم بخورد. این کار را می توان با چند کلمه آخر در یک جمله انجام داد که در ابتدای جمله بعدی کلمات بعدی را تنظیم می کند.

به طور خلاصه ، پیوندهایی که جملات مختلف را می چسبانند و متن را معنا می بخشند ، می توان به عنوان انسجام در متن تصور کرد. برقراری ارتباط بین جملات ، بخش ها و حتی پاراگرافها با استفاده از مترادف ، ضربات فعل ، منابع زمان و غیره ، چیزی است که انسجام را در یک متن به همراه دارد. چسبندگی را می توان به عنوان چسب چوب قسمتهای مختلف مبلمان تصور کرد تا شکلی را که نویسنده می خواهد به آن ببخشد ، بگیرد.

انسجام

انسجام ، کیفیت یک متن است که باعث می شود آن را در ذهن خوانندگان معنی دهیم. اگر فردی تحت تأثیر الکل باشد و نتواند از نظر جملات معنی دار صحبت کند ، یک فرد ناسازگار را پیدا می کنیم. وقتی متن به طور کلی معنا پیدا می کند ، گفته می شود که منسجم است. اگر خوانندگان بتوانند متن را به راحتی دنبال کنند و درک کنند ، بدیهی است که انسجام دارد. به جای متن که کاملاً به هم پیوسته است ، این تصور کلی از متن است که صاف و واضح به نظر می رسد.

تفاوت بین انسجام و انسجام چیست؟

• اگر جملات مختلف در یک متن به طور صحیح پیوند خورده باشد ، گفته می شود که انسجام دارند.

• اگر به نظر می رسد متن برای خواننده معنا دارد ، به آن منسجم گفته می شود.

• یک متن منسجم می تواند به عنوان خواننده نامفهوم به نظر برسد ، و این موضوع را روشن می کند که دو ویژگی یک متن یکسان نیستند.

• انسجام یک ویژگی است که توسط خواننده تصمیم گرفته می شود ، در حالی که انسجام خاصیت متنی است که نویسنده با استفاده از ابزارهای مختلفی مثل مترادف ، مدت فعل ، منابع زمان و غیره به دست می آورد.

• انسجام را می توان از طریق قوانین دستور زبان و معناشناسی سنجید و تأیید کرد اگرچه اندازه گیری انسجام بسیار دشوار است.