AIEEE در مقابل IIT

AIEEE و IIT هر دو مربوط به آموزش مهندسی در هند هستند. برای شروع با AIEEE فرم کوتاه امتحان ورودی مهندسی هندوستان است ، در حالی که IIT مخفف موسسه فناوری هند است. AIEEE امتحانی است که توسط هیئت مرکزی آموزش متوسطه (CBSE) برای ورود به مؤسسات مختلف ملی مهندسی و فناوری انجام می شود ، در حالی که IIT کنفرانس ورودی خود را در سطح ملی برای ورود به 15 IIT در شهرهای مختلف کشور انجام می دهد.

IIT با عمل در مجلس تأسیس شد و آنها به مؤسسات برتر که در زمینه مهندسی و فناوری دارای آموزش عالی هستند برای تهیه نیروی کار ماهر که می تواند سهم مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد ، ارجاع می دهند. در حال حاضر 15 IIT در هند وجود دارد که در خاراگپور ، بمبئی ، دهلی ، کانپور ، گووااتی ، روخی ، روپار ، بوبانشوار ، گاندینگار ، حیدرآباد ، پاتنا ، جودپور ، مندی و ایندور قرار دارند. دانشجویان در این IIT و همچنین IT-BHU Varanasi مطالعه را انتخاب کرده اند که قرار است در آینده نزدیک به IIT تبدیل شود.

این رویا برای همه دانش آموزانی است که مایل هستند حرفه ای خود را در رشته مهندسی دنبال کنند تا وارد IIT شوند. AIEEE تنها با اهمیت دوم در هنگام ورود دانشجو در دانشکده های مهندسی و سایر مؤسسات فناوری منطقه ای است. IIT موسسات خودمختاری هستند که آزمون ورودی خود را که به عنوان آزمون ورودی مشترک (JEE) شناخته می شود ، برای انتخاب در IIT های مختلف ، بر اساس عملکرد در آزمون ورودی ، انجام می دهند. حتی عملکرد بسیار بالا در AIEEE نمی تواند پذیرش دانشجو را در هر یک از IIT دریافت کند.

اگر در مورد تفاوتهای بین دو امتحان ورودی یعنی AIEEE و JEE صحبت کنیم ، در حالی که مباحث فیزیک ، شیمی و ریاضی یکسان هستند ، تفاوت در سطح دانش مبتنی بر مفهوم است که این دو را از هم جدا می کند. در حالی که AIEEE بر دقت و سرعت تاکید دارد ، درک عمیق مفاهیم برای پاک کردن JEE یک ضرورت است. اگر کسی مقالات سؤال ورودی دو آزمون را مقایسه کند ، مشخص می شود که دانشجو در صورت تمایل به پاک کردن JEE ، باید در مفاهیم اساسی سوژه ها روشن باشد ، در حالی که سرعت و حفظ کردن می تواند ترفند را در AIEEE انجام دهد.