AIEEE در مقابل IIT

AIEEE به معنای آزمون ورودی تمام مهندسی هند و IIT به معنای موسسه فناوری هند است. IIT یک گروه از موسسات است و AIEEE یک سیستم امتحانی است که برای انستیتوهای مختلف مهندسی در هند انجام می شود.

IIT گروهی از موسسات مهندسی و فناوری مستقل در هند است. توسط پارلمان هند تأسیس شده و به عنوان مؤسسات اهمیت ملی اعلام شده است. AIEEE یک آزمون ورودی است که توسط هیئت مرکزی آموزش متوسطه انجام می شود.

یکی از اصلی ترین تفاوت هایی که می توان بین AIEEE و IIT مشاهده کرد در معاینه انجام شده است. AIEEE مربوط به پذیرش در مؤسسات مختلف معماری و مهندسی در سراسر کشور ، از جمله انستیتوی ملی فناوری است. از طرف دیگر ، امتحان ورودی جداگانه به نام IIT-JEE که معمولاً به عنوان آزمون ورودی مشترک نامیده می شود ، برای کرسی های IIT برگزار می شود.

هنگام مقایسه دو آزمون ورودی ، IIT-JEE معتبرترین آزمون ورودی محسوب می شود. IIT-JEE همچنین سخت تر از AIEEE است. در حالی که IIT-JEE بر ساختن مفاهیم و استفاده صحیح از این مفهوم تأکید دارد ، AIEEE بر تقاضا ، دقت و سرعت تاکید دارد.

IIT-JEE دستورالعمل یک نامزد را در اصول آزمایش خواهد کرد. هنگام مقایسه سؤالات پرسیده شده در IIT-JEE و AIEEE ، امتحان قبلی بسیار پیچیده است.

در حالی که IIT I "امتحانات JEE برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد است ، پذیرش دوره های تحصیلات تکمیلی بر اساس JMET ، GATE ، CEED و JAM انجام می شود. در AIEEE ، یک کاندیدای که مایل به B.Arch است باید آزمون ریاضیات و استعداد را بگذراند و یک داوطلب که مایل به B.Tech باشد می بایست از طریق آزمون های فیزیک ، ریاضیات و شیمی عبور کند.

خلاصه

1. AIEEE به معنای آزمون ورودی مهندسی همه هند و IIT به معنای موسسه فناوری هند است.
2. IIT گروهی از موسسات است و AIEEE یک سیستم امتحانی است که برای مؤسسات مختلف مهندسی در هند انجام می شود.
3. AIEEE مربوط به پذیرش در موسسات مختلف معماری و مهندسی در سراسر کشور ، از جمله انستیتوهای ملی فناوری است. از طرف دیگر ، امتحان ورودی جداگانه به نام IIT-JEE ، که کاملاً به عنوان آزمون ورودی مشترک تلقی می شود ، برای کرسی های IIT برگزار می شود.
4- هنگام مقایسه دو آزمون ورودی ، IIT-JEE معتبرترین آزمون ورودی محسوب می شود. IIT-JEE همچنین سخت تر از AIEEE است.
5- هنگام مقایسه سؤالات پرسیده شده در IIT-JEE و AIEEE ، امتحان قبلی بسیار پیچیده است.
6. در حالی که IIT-JEE بر ایجاد مفاهیم و استفاده صحیح از مفهوم تأکید دارد ، AIEEE بر تقاضا ، دقت و سرعت تاکید دارد.

منابع