مهندسی هوافضا در مقابل مهندسی هوانوردی

دانش آموزان زیادی وجود دارند که مایل به انجام مهندسی هوایی هستند زیرا مجذوب فرصت شلیک هواپیما می شوند و همچنین از طراحی و کار هواپیماهای دریایی چیزهای زیادی می دانند. اما آنها با استفاده از مهندسی هوافضا توسط بسیاری از کالج ها اشتباه گرفته می شوند زیرا نمی توانند تفاوت بین مهندسی هوافضا و مهندسی هوافضا را ایجاد کنند. در این مقاله سعی شده است تا این تفاوت ها مشخص شود و افرادی که می خواهند مهندسی خود را در هر یک از این دو جریان تکمیل کنند ، برجسته شوند.

مهندسی هوافضا موضوعی گسترده تر از مهندسی هواپیمایی است. گنجاندن کلمه فضای در اصطلاح همه اینها را می گوید. در حالی که مهندسی هوایی محدود به طراحی و توسعه هواپیماهای هوایی است که در جو زمین پرواز می کنند در حالی که مهندسی هوافضا مطالعه تمام هواپیماهای هوایی است که در داخل و همچنین در خارج از محیط زمین پرواز می کنند. بنابراین شامل مطالعه موشک ها ، موشک ها ، ماهواره ها ، فضاپیماها ، ایستگاه های فضایی و غیره است. از این رو مشخص است که مهندسی هوافضا طیف گسترده تری دارد و بسیار بیشتر از مهندسی هواپیمایی می باشد. در نتیجه ، دانش آموزانی که مهندسی هوافضا را انجام می دهند ، از فرصت های بهتر و بیشتری برای کار در سازمان هایی مانند ناسا ، ایسرو و سایر سازمان های تحقیقاتی فضایی در سراسر جهان برخوردار می شوند.

این به توانایی و اهداف شما می رسد. اگر چشم خود را بر روی هواپیما و طراحی آنها قرار داده اید ، بهتر است مهندسی هوایی را انجام دهید زیرا این شاخه تجزیه و تحلیل عمیق هواپیماهای پرواز شده در محیط زمین را ارائه می دهد در حالی که اگر علاقه مند هستید در تحقیقات فضایی شغلی ایجاد کنید و آرزو دارید در مورد فضاپیماها و موشک ها اطلاعات داشته باشید ، پس انجام مهندسی هوافضا گزینه بهتری است. مهندسي هوافضا نياز به فهم قوانين آيروديناميك در فضاي خارجي دارد كه كاملاً با اين قوانين كاربردي در محيط زمين متفاوت است.

با این وجود ، مهندسی هوافضا از نظر اشتغال برای دانشجویان کشورهایی که فاقد انستیتوی تحقیقاتی فضایی یا صنعت هوایی به خوبی توسعه یافته هستند که شامل تولیدکنندگان اسلحه فضایی و همچنین سازندگان فضاپیما می باشد ، مفید نیست. از طرف دیگر مهندسی هوانوردی در تمام نقاط جهان یک درجه مشترک است و دانشجویانی که از آن عبور می کنند می توانند به راحتی در صنعت حمل و نقل هوایی جذب شوند.