اضافه کردن در مقابل ADHD

ADD شکل کوتاه اختلال توجه کمبود است. ADHD نوعی اختلال بیش فعالی کمبود توجه است. به جز نامگذاری هر دو اختلال یکسان هستند. علت واقعی این بیماری مشخص نیست. اما عوامل خطر وجود دارد و عوامل مؤثر در آن شناسايي شده است.

در حال حاضر ADHD به عنوان اختلال روانی طبقه بندی می شود. این امر بیشتر کودکان قبل از 7 سالگی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال ، اختلال کمبود توجه در پیری نیز مشاهده می شود. ADHD بیشتر بر پسران تأثیر می گذارد. آنها در معرض خطر دو برابر فرزندان زن هستند. کمبود توجه ، بیش فعالی و رفتار تکانشی از ویژگی های رایج ADHD هستند. این علائم برای تشخیص ADHD در فرد باید حداقل 6 ماه در آنجا باشد.

علائم نقص توجه به شرح زیر است:

- به راحتی پریشان باشید ، جزئیات را از دست ندهید ، چیزها را فراموش کنید و اغلب از یک فعالیت به فعالیت دیگر تغییر دهید.

- در تمرکز بر روی یک کار مشکل داشته باشید

- تنها پس از چند دقیقه با یک کار خسته شوید ، مگر اینکه انجام کاری لذت بخش باشد

- در توجه به سازماندهی و انجام یک کار یا یادگیری چیز جدید یا مشکلی در انجام یا انجام تکالیف مشکلی ، توجه خود را دشوار کنید ، و غالباً از دست دادن چیزها (به عنوان مثال ، مداد ، اسباب بازی ، کارهای دیگر) که برای انجام وظایف یا فعالیتها لازم است.

- به نظر نمی رسد هنگام صحبت با آنها گوش کنید

- روز به روز ، به راحتی گیج می شوید و به آرامی حرکت می کنید

- پردازش اطلاعات به همان سرعتی و دقیق با دیگران مشکل دارید

- تلاش برای پیروی از دستورالعمل ها.

علائم بیش فعالی به شرح زیر است:

- در صندلی های خود فیجت کرده و بهم بزنید

- بدون توقف صحبت کنید

- دور زدن ، لمس کردن یا بازی کردن با هر چیز و همه چیز در بینایی

- هنگام نشستن در وقت شام ، مدرسه و زمان داستان ، مشکل دارید

- دائماً در حرکت باشید

- در انجام کارهای آرام یا فعالیتهای خود مشکل داشته باشید.

علائم تکانشگری به شرح زیر است:

- بسیار بی تاب باشید

- اظهارنظرهای نامناسب را محو کنید ، احساسات خود را بدون محدودیت نشان دهید و بدون توجه به عواقب آن عمل کنید

- در انتظار چیزهایی که می خواهند یا در انتظار نوبت بازی های خود باشید ، مشکل دارید

این بیماری از نظر بالینی تشخیص داده می شود. MRI و سایر تحقیقات نتوانسته اند درگیری عصبی را در ADHD نشان دهند.

علت این اختلال ترکیبی از ژنتیک ، رژیم غذایی ، محیط (جسمی ، اجتماعی) است. در رژیم غذایی ، استفاده از رنگ مصنوعی و بنزوات سدیم باعث ایجاد ADHD در کودکان می شود.

درمان این اختلال شامل رفتار درمانی است. برای دانش آموزان ADHD گروه هایی تشکیل شده اند و این تعامل بین آنها را تسهیل می کند. داروی این اختلال متیل فنیدات است. این یک داروی محرک است. اما این گروه از داروها پاسخ مساعدی برای بیماری نشان نمی دهند. اما خطر وابستگی به این دارو را افزایش می دهد.

کودکانی که تحت تأثیر این ADHD یا ADD قرار گرفته اند ، معمولاً در مطالعات خود با مشکلات یادگیری روبرو می شوند. تحقیقات بیشتر نیاز به یافتن راه حل مناسب برای این اختلال دارد.