تفاوت کلیدی - در مقابل مقابل پردازنده

روی سر و روی آن دو کلمه است که به راحتی می توان اشتباه گرفت. هر دو این کلمه معمولاً هنگام صحبت در مورد قطار ، کشتی ، هواپیما و سایر وسایل نقلیه مسافری استفاده می شود. تفاوت اصلی بین هواپیما و مسافربری در این است که از آن برای توصیف ورود به وسیله نقلیه مسافر استفاده می شود در حالی که از این هواپیما برای اشاره به وضعیت یا موقعیت چیزی در داخل وسیله نقلیه مسافری استفاده می شود.

معنی در داخل چیست؟

می توان از روی آن به عنوان پیش نویس یا یک ضرب المثل استفاده کرد. این کلمه معمولاً با اشاره به قطارها ، کشتی ها ، هواپیماهای مسافربری یا سایر وسایل نقلیه مسافری استفاده می شود. این می تواند همان معنایی را که در آن وارد شده یا به آن می دهد.

به عنوان مقدمه

ما طبق دستورالعمل کاپیتان ها کشتی را به خارج از کشور صعود کردیم.

مدتی طول کشید تا متوجه شود که قطار اشتباه در خارج از کشور صعود کرده است.

هنگام عبور از این بندر ، چند ملوان در آن کشتی حضور داشتند؟

به عنوان یک ضرب المثل

قطار از راه آهن خارج شد و 56 سرنشین آن را مجروح كرد.

کاپیتان از داخل همه استقبال کرد.

این هواپیما سقوط کرد و باعث سقوط 145 مسافر شد.

معنی مصور

همچنین می توانید برای ورود به یک گروه ، انجمن یا سازمان از ورودی به داخل گروه استفاده کنید. این یک معنی کاملاً فیگوراتیو دارد. مثلا،

این اولین تبلیغ او از زمان آمدن به داخل است.

او به عنوان دبیر خصوصی رئیس آمد.

منظور از پردازنده چیست؟

پردازنده صفت است که چیزهایی را که در هواپیما ، کشتی یا وسایل نقلیه دیگر موجود یا در آن قرار دارد ، توصیف می کند.

این هواپیما توسط یک سیستم رایانه ای پردازنده کنترل می شود.

ماشین جدید او با یک تلویزیون و سیستم رایانه ای روبرو بود.

وی وعده های غذایی را از طریق سرویس های غذایی پردازنده سفارش داد.

ماشین وی با یک سیستم موسیقی کاملاً جدید پردازنده وارد بازار شد.

سیستم هشدار پردازنده به محض ورود فرد غیرمجاز به اتاق کنترل ، شروع به کار خواهد کرد.

در مقابل ، در هیئت مدیره

روی صفحه نیز نوشته شده است. پردازنده به عنوان یک کلمه نوشته شده است مادامی که از آن به عنوان یک صفت استفاده شود که چیزی را تغییر دهد. تمام مثالهای فوق به این روش نوشته شده است. می توان آن را به عنوان روی صفحه (دو کلمه) نوشت که وقتی از آن به عنوان صفت استفاده نمی شود. مثلا،

سیگار کشیدن در هواپیما مجاز نیست.

هيچ زني در هيئت حضور نداشت.

تفاوت بین Aboard و Onboard چیست؟

معنی:

سرنشینان: داخل قطارها ، کشتی ها ، هواپیماهای مسافربری یا وسایل نقلیه مسافری دیگر.

پردازنده: در قطارها ، کشتی ها ، هواپیماهای مسافربری یا سایر وسایل نقلیه مسافری موجود یا واقع شده است.

طریقه استفاده:

سرپوشیده: در فضای باز برای توصیف ورود خودروی مسافربری استفاده می شود.

پردازنده: برای اشاره به وضعیت یا موقعیت چیزی در داخل وسیله نقلیه مسافری از پردازنده استفاده می شود.

رده دستوری:

سرپوشید: می توانید به عنوان یک ضرب المثل یا پیش نویس استفاده کنید.

پردازنده: پردازنده عمدتا به عنوان یک صفت استفاده می شود.

معنی تصویری:

سرپوشیده: در فضای باز نیز به معنای مجسمه ای استفاده می شود. (مثال: ورود به سازمان)

پردازنده: پردازنده به معنای ترسیمی استفاده نمی شود.

تصویر حسن نیت:

"830876" (دامنه عمومی) از طریق Pixabay

"123059" (دامنه عمومی) از طریق Pixabay